torstai 4. syyskuuta 2014

Osa III Hyönteisistä liiketoimintaa Suomessa

Miksi Suomessa kannattaisi valmistaa elintarvikehyönteisiä? Kirjoituksessa käsitellään asiaa ensi yleisesti, sitten negatiivisten ja positiivisten asioiden valossa.


Yleistä Suomesta


Suomi on hyönteistalouden kääpiö. Suurimmat alan toimijat täällä ovat tuholaistorjunta, mehiläistalous ja kalasyöttien kasvatus. Lisäksi on pienimuotoista kasvatusta kotieläinten ruuaksi. Elintarvikekäyttö on erittäin harvinaista ja puhtaasti alasta kiinnostuneiden harrastelijoiden ja maasta kaiken syövien pikkulasten pyörittämää toimintaa.


Suomalainen tuholaistorjunta ja mehiläistalous ovat nykyaikaisia ja kehittyineitä teollisuudenaloja ja niillä työskentelee satoja ihmisiä. Varsinkin tuholaistorjunta on erittäin teknologiapainotteinen ja käytetyt menetelmät ovat kansainvälisen huipputuotekehityksen tuloksia. Molempien ryhmien osaaminen ja teknologia soveltuu kuitenkin huonosti elintarvikehyönteisten kasvatukseen ja prosessointiin. Ne edustanevat silti alan lähintä asiantuntijaryhmää.


Hyönteistalouden vaatimat panostukset ja asennemuutoksen asettamat esteet saattavat olla helpommin ylitettävissä tämänhetkisen heikon taloustilanteen takia. Maatalous, kuten koko Suomen talous, on pahassa kriisissä ja kynnys kokeilla rohkeampia ratkaisua on pakko madaltua jossain vaiheessa. Ehkä tällöin annetaan lupa kokeilla 2,5 miljardilla esitestattua elintarvikekonseptia (joka on todettu turvalliseksi kehitysmaa Belgiassa).


Miksi panostaminen ei kannata Suomessa?


Tiukka ja joustamaton elintarvikesääntely. Hyönteiselintarvikkeiden sekä rehun myynti ja jopa yleinen tarjoaminen on kiellettyä. Kieltoa myös valvotaan. EVIRA esti ravintola Ötökkää tarjoamasta hyönteisruokaa yleisötilaisuudessa.


Kylmä ilmasto. Hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä ja ne kykenevät kasvamaan vain jos lämpötila on tarpeeksi korkea. Suomessa on pakko käyttää lämmitettyjä tiloja jopa puolet vuodesta. Kylmä ilmasto toisaalta suojelee ympäristöä kylmää heikosti kestäviltä karanneilta tuotantohyönteisiltä.


Ei hyönteiselintarvikeperinnettä. Suomessa ei ole oikeastaan minkäänlaista perinnettä hyönteisten valmistamisesta elintarvikkeeksi. Hyönteiselintarvikkereseptit ja muut valmistusmenetelmät on kopioitu viimeisen muutaman vuoden aikana ulkomailta. Mahdollinen natiivien hyönteisruokaperinne on katkennut täydellisesti jossain vaiheessa.


Hyönteistalouden säästöt vedenkäytössä eivät hyödytä Suomessa. Suomessa on huomattavan paljon makeaa hyvänlaatuista vettä


Pienet kotimaan markkinat ja syrjäinen sijainti. Suomessa asuu vain noin viisi miljoonaa ihmistä. Lisäksi olemme Euroopan pohjoisnurkassa ja itänaapurinamme on maa, jonne hyönteiselintarvikkeiden markkinointi on todennäköisesti vielä äärimmäisen paljon vaikeampaa verrattuna länsimaihin. Hyönteiselintarvikkeet ovat bulkkituotteita ja logistiikkakulut ovat suhteellisesti merkittävät osa niiden kokonaishintaa. Teknologian kanssa samaa ongelmaa ei ole, mutta sen kehittäminen kaukana asiakkaista ja käyttäjistä on haasteellista. Korkeat verot ja kallis työvoima. Suomi on kallis ja raskaasti verotettu maa. Vastapainoksi on mahdollista saada erilaisia yritystukia. On vaikea arvioida hyönteiselintarvikealan mahdollisuuksia hyötyä tukirahoista. Jotkut alueet kuten kirjoittajalle tuttu Kymenlaakso ovat erittäin kohtuuhintaisia Suomen mittakaavassa.


Miksi kannattaa panostaa Suomessa?


Tiukka ja joustamaton elintarvikesääntely. Suomalainen elitarvikehygienia on erittäin hyvällä tasolla. Tästä esimerkkinä erityiesti Salmonellan vähäinen esiintyminen. Tämä mahdollistaa sen, että paikallinen hyönteiselintarviketuotanto tulee olemaan turvallista ja laadukasta. Voimme brändätä itsemme turvallisen ja laadukkaan hyönteisproteiinin tuottajaksi.


Suomen proteiiniomavaraisuus on 15 %, Euroopan 30 %. Omavaraisuus näinkin kriittisestä asiasta kuin syötävästä proteiinista, on yksi painava syy panostaa omaan tuotantoon. Yksi tapa nostaa omavaraisuusastetta on juuri hyönteisten tuotanto. Kauppasotien aikaan saattaa löytyä normaalia enemmän tahtoa sijoittaa julkista rahaa korkeamman omavaraisuuden saavuttamiseksi.


Maa, joka tahtoo ylläpitää maatalouden perustuotantoa. Suomessa julkinen valta on perinteisesti ollut valmis tekemään maatalouden perustuotantoa tukevia investointeja ja tulonsiirtoja.


Varakas maa. Suomi on varakas ja kehittynyt talous, jossa kuluttajilla on mahdollisuus ostaa tuotteita. Suomalaisilla sijoittajatahoilla on myös mahdollisuus investoida uusiin tuotteisiin.


Suomessa on kehittynyt elintarviketeollisuus. Täällä valmistetaan ja kehitetään uusia elintarvikkeita jatkuvasti. Oma paikallinen elintarviketeollisuus voi olla suuri asiakas hyönteiselintarvikkeille, kunhan niiden suosio kasvaa.


Tahtoa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Julkinen valta sekä yksityiset ihmiset ovat kohtuullisen valmiita sijoittamaan ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin. Elintarviketuotanto on yksi suurimpia kasvihuonekaasujen tuottajia. Hyönteiselintarvikkeilla voidaan vaikuttaa päästöihin huomattavasti enemmän verrattuna perinteiseen elintarviketuotantoon.


Biotalous asetettu painopistealueeksi. Valtio on asettanut biotalouden yhdeksi talouden ja kasvun painopistealueeksi. Tämä helpottanee myös hyönteistalouden asemaa esimerkiksi julkisten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien kanssa, kunhan ala saa paremman laillisen aseman Suomessa.


Tahtoa vähentää tuotantoeläimien kärsimystä. Suomen yhteiskunta sekä kuluttajat ovat suhteellisen valmiita investoimaan siihen, että tuotantoeläinten kärsimykset vähenevät. tuotantoeläinten kärsimyksen minimointi myös nostaa kilpailevien lihatuotteiden hintaa.


Korkea teknologinen taso. Suomessa on korkeaa osaamista biologisella sekä maatalousteknisellä alalla. Tätä osaamistaa voidaan käyttää hyönteistalouden kehitämiseen, kun pääomat ovat käytettävissä.


Paljon metsää ja puuteollisuutta. Suomessa on valtavat raaka-ainevarannot käytettävissä, jos onnistutaan kehittämään menetelmiä, joilla hyönteiset voivat käyttää pääasiassa puumateriaalia ravintonaan.


Myynti ulkomaille


Suomesta tuskin tullaan viemään kuin kaikkein laadukkaimpia hyönteiselintarvikkeita ulkomaille; täällä on kuitenkin kylmää ja kallista. Sen sijaan on mahdollista, että suomalainen teknologia ja osaaminen muotoutuu suureksi vientituotteeksi. Tämä riippuu siitä, kuinka kauan meidän hyönteisteollisuutemme alkamiseen menee aikaa. Myös brändääminen ja media ovat kriittisessä osassa siinä, miten suomalainen hyönteistalous tullaan näkemään ulkomailla. Jokaisella taholla (yrittäjät, viranomaiset, poliikot, kuluttajat ja media) on kriittinen osansa menestystarinan luomisessa. Muilla ei vielä ole juuri sen parempia tuotteita tai menetelmiä.


Lopputulos


On olemassa paljon eri tekijöitä, mitkä tekevät Suomesta samaan aikaan hyvän ja huonon maan hyönteiselintarviketuotannolle. Valitettava lähtökohta kuitenkin on se, että pioneerivaiheen hyönteiselintarviketuotannolle olisi helpompiakin paikkoja. Suomella on kuitenkin myös omia hyviä puoliaan, kuten suuret metsävarannot.


Monien muiden maiden kyky kilpailla suomalaisia alan yrityksiä vastaan on nykytilanteessa parempi. Tämänhetkiset markkinat ovat Aasiassa ja Amerikan mantereella. Euroopan lainsäädäntö on toiminnalle suotuisaa vain Belgiassa. Uskon kuitenkin (ilman faktoja), että etumatka on mahdollista kuroa umpeen jos työhön päästään nopeasti.
Santtu

Ps. Seuraava teksti käsittelee hyönteistaloudella tehtävää voittoa

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti